پنجشنبه 27 دی 1397
»

 

 

                                                       توصیه های بهداشتی قبل از سفر


۱-به منظورحفظ سلامتی خودلازم است کلیه سوابق پزشکی ودرمانی خودراباصداقت دراختیار پزشک کاروان قراردهیدتادرمواقع اضطراری مورداستفاده قرارگیرد.
 
۲-واکسن منژیت وآنفلوانزارازیرنظرپزشک کاروان دریکی ازمراکزمجازتزریق وکارت واکسیناسیون راتاپایان سفرهمراه داشته باشید.
 
۳-خانمها باید چند ماه قبل از تشرف به پزشک متخصص زنان مراجعه وازنظرتنظیم عادت ماهانه خود راآماده نمایند.
 
۴-چنانچه ازداروی اختصاصی استفاده می کنیدبه مقدارکافی برای استفاده ۴۰ روز راتهیه وبانظردکتربه همراه داشته باشید.


۵-مقداری قرص مسکن ،سرماخوردگیری،اسهال،چسب زخم وپماد سوختگی به همراه داشته باشید.
 
۶-اگر مشکلی جسمی (مثلا"دندان درد)داریدقبل ازاعزام به درمان آن بپردازید تادرطول سفردچارمشکل نشوید.
 
۷-اعتیاددرکشورعربستان جرم است لذااکیدا"توصیه میشود که افرادمعتاد،قبل ازترک عازم این سفردسته جمعی نشوند چون مشکلات زیادی گریبان گیرخودآنان وبقیه خواهدشداین افرادبایدبدانندکه مرکز پزشکی حج برای این مورددارویی دراختیارندارد.
 
۸-درعربستان استعمال دخانیات دراماکن عمومی ممنوع میباشد ،لذا قبل ازسفرنسبت به ترک سیگار اقدام نمایید.


                                    توصیه های بهداشتی درطول سفر
 
۱-درطول سفر درصورت نیازمی توانیدبه پزشک یادرمانگاهها و بیمارستان هیات پزشکی مراجعه وازدرمان رایگان بهره مندشوید.
 
۲-دستهانقش عمده ای درابتلابه بیماریهارادارندلذاقبل ازمصرف هرنوع خوراکی یاآشامیدن ونیزقبل ازخروج از توالت دستهاراباآب وصابون بشویند.
 
۳-درطول سفرسعی کنیدناخن های خودراکوتاه نگه دارید.
 
۴-حتی الامکان روزی چند بارپاهای خود راشستشو نمایید.
 
۵-درطول روزحداقل یکبارحمام کرده ودقت نماییددرداخل وان ویاکف حمام لیزنخورید.

۶-لباسهای خودرامرتب تعویض نماییدودرهرجایی پهن نکنید.
 
۷-درطول روزچند ساعتی استراحت نموده تا بتوانید ازفیوضات حرم درنیمه شب استفاده نمایید.
 
۸-هنگام ورودبه اتاق بابدن گرم وعرق کرده ازروشن کردن کولرخودداری نمایید.
 
۹-به هیچ وجه ازآب شیر برای شرب استفاده ننماییدفقط ازبطریهای آب بهداشتی استفاده نمایید.
 
۱۰-آب لوله کشی فقط برای استعمال حمام وشستشو وتهیه چای مجاز است.
 
۱۱-مصرف شیروموادلبنی ومیوه به مقدارکافی
 
۱۲-پرهیزازاستفاده بیجاوغیرضروری داروهاکه درصورت لزوم زیرنظرپزشک کاروان مصرف شده باشد.
 
۱۳-عواملی که سبب یبوست درزائران میشود عبارتند است:
 
۱-تعریق زیادوکاهش آب بدن
 
۲-مصرف زیادنوشابه
 
۳-نوشیدن چای پررنگ
 
۴-مصرف زیاد موزبویژه موزهای نارس
 
۵-مصرف غذاهای بدون باقیمانده سلولزی
 
۷-عدم استفاده به موقع از توالت یاعجله دردفع آن
 
۱۴-درهنگام نمازوسجدهازسجاده استفاده نمایید.
 
۱۵-درصورت بروزاتفاق یاسانحه سریعا"مدیریاپزشک کاروان رامطلع نمایید.
 
۱۶-مطب هاودرمانگاههای شبانه روزی مرکزپزشکی حج آماده ارائه خدمات به زائران محترم می باشد.
 
۱۷-ضمن رعایت حقوق هم اتاقیها درنظافت آن کوشا باشیم.
 
۱۸-در زندگی جمعی رعایت حال دیگران رانموده درایجادمحیطی آرام وبدون فشارواضطراب تلاش خودرابه عمل آوریم.
 
۱۹-دراستفاده ازآسانسور رعایت نکات ایمنی رانماییم.
 
۲۰-به جهت رعایت سلامتی اززیاده روی درمصرف غذاپرهیزنماییم.
 
۲۱- ازمصرف بی رویه موزبه ویزه موزهای کال ونرسیده که باعث بروز یبوست میشود پرهیز کنیم.
 
۲۲-افراددیالیزیودارای نارساریی کلیه درمصرف گوشت قرمز،شیر،میوه رعایت حداعتدال را بنمایند.
 
۲۳-بهترین درمان برای بیماریهای تنفسی ازجمله سرماخوردگی استراحت ونوشیدن مایعات گرم به مقدار کافی است.
 
۲۴-از نوشیدن آب ومایعات بسیارسرد پرهیز کنید.
 
۲۵-بهترین زمان برای خروج ازهتل قبل ازساعت ۱۰صبح وبعد از ساعت ۵ بعدازظهرمیباشد.
 
۲۶-درهنگام تردددرزیرآفتاب ازکلاه یاچتراستفاده نمایید.
 
۲۷-سعی کنیددرطول روزازمایعات مفیدبیشتراستفاده کنید.
 
۲۸-به هیچ وجه از آبخوریهای عمومی وبدون لیوان اختصاصی آب ننوشید.
 
۲۹-بعدازخوردن شام وقبل ازخوابیدن دندانهای خودرامسواک کنید.
 
۳۰-هنگام عبورازعرض بزرگراه ها وخیابانها نهایت دقت رابه عمل آورید.
 
۳۱-رعایت نظافت دستشویها واستفاده ازسیفونرا فراموش نکنیم.
 
۳۲-از نگهداری غذادرداخل اتاق جدا"پرهیز کنیم.

تاریخ درج مطلب : ۱۳:۳ ۱۳۹۱/۵/۷

آمار سایت

49 افراد آنلاین :
101 بازدید دیروز :
1163972 مشاهده کل :
115 مشاهده امروز :
این سایت متعلق است به 
قدرت گرفته از پرتال ترنم